L     R


 

webmaster

Webmaster

บทความดีๆ ที่แนะนำให้่อ่านกัน ที่ HappyHappiness

Happyhappiness ได้รวบรวม เรื่องราว และ บทความดีๆ มาไว้ด้วยกัน เพื่อให้ บทความดีๆ เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยัง ผู้ที่ต้องการหาคำตอบ หรือความหมายบางอย่างในการดำเนินชีวิต และในการกระทำต่างๆ รวมทั้งได้รวบรวม บทความที่นำมาซึ่งข้อคิดดีๆในชีวิต ท่านสามารถเผยแำำพร่ บทความดีๆ เหล่านี้ออกไปได้โดยวิธีต่างๆมากมาย เพื่อให้คนที่เรารักและหวังว่าจะให้เขาได้ รับเรื่องราวดีๆ ในชีวิต เพิ่มขึ้น กับ บทความดีๆ ที่นี่ Happyhappiness

 
 
 

corner corner
   
corner corner


ธรรมดา ธรรมดา

Posted by 9 May, 2009 This article has 5,584 views (1) Comment

มันเป็นธรรมดา
ที่นกบินได้
ไก่ขันได้
และมนุษย์เดินได้

เป็นธรรมดา
คือเป็นแล้วปรกติสุข
เป็นแล้วเรียบร้อย
เป็นแล้วเป็นธรรมชาติ

ความเป็นธรรมดา
เป็นที่สุดของปัญหา
ไม่มีประโยชน์ที่จะค้นหา
คำตอบของความเป็นธรรมดา

ไม่เป็นธรรมดา
จึงควรแสวงหาคำตอบ
เมื่อพบและกระทำในสิ่งที่เหมาะสม กลมกลืน
ความไม่เป็นธรรมดา
ก็กลายเป็นความเป็นธรรมดา

ความพ่ายแพ้ ผิดหวัง

เป็นบทเรียนที่น่าศึกษาที่สุด

ความสำเร็จ และชัยชนะเสียอีก

ที่มักชวนเราให้หนีเรียน

Categories : พรหมจริยวัตร Tags : , , , ,

ความผิดหวัง

Posted by 2 May, 2009 This article has 68,621 views (11) Comment

ถ้าเราไม่เบียดเบียนชีวิตใด
เพื่อความหวังของเราแล้ว
ความหวังจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไฉน

ความหวังที่สร้างความสดชื่น เบิกบาน
เป็นความหวังที่ควรหวังต่อไป
ถ้าเราไม่ยอมเป็นทาสของความหวังแล้ว
ความหวังจะไม่ทำให้เราผิดหวังเลย

ชีวิตที่พบแต่ความผิดหวังนั้น
เพราะเขาทำเพื่อความหวังมากกว่าความจริง

จงใช้ชีวิตตอบสนองความเป็นจริงเฉพาะหน้า
แล้วรอคอยความหวังต่อไป
ด้วยความเข้าใจและสดชื่น เบิกบาน
แม้ไม่สมหวัง ก็สร้างมันขึ้นมาใหม่

ความผิดหวังเป็นธรรมดาของชีวิต
โศกเศร้าเสียใจ ก็ไร้ประโยชน์
ด้วยความหวัง และความผิดหวังไม่ใช่ความผิด

Categories : พรหมจริยวัตร Tags : , , , , ,