L     R


 

webmaster

Webmaster

บทความดีๆ ที่แนะนำให้่อ่านกัน ที่ HappyHappiness

Happyhappiness ได้รวบรวม เรื่องราว และ บทความดีๆ มาไว้ด้วยกัน เพื่อให้ บทความดีๆ เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยัง ผู้ที่ต้องการหาคำตอบ หรือความหมายบางอย่างในการดำเนินชีวิต และในการกระทำต่างๆ รวมทั้งได้รวบรวม บทความที่นำมาซึ่งข้อคิดดีๆในชีวิต ท่านสามารถเผยแำำพร่ บทความดีๆ เหล่านี้ออกไปได้โดยวิธีต่างๆมากมาย เพื่อให้คนที่เรารักและหวังว่าจะให้เขาได้ รับเรื่องราวดีๆ ในชีวิต เพิ่มขึ้น กับ บทความดีๆ ที่นี่ Happyhappiness

 
 
 

corner corner
   
corner corner


การเลี้ยงดู

Posted by 26 May, 2009 This article has 6,048 views (0) Comment

ชีวิตของเยาวชน
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนจะเป็นเช่นไร
อยู่ที่การดูแล และช่วยเหลือของพ่อแม่
ดังนั้นความเป็นไปของลูก
จึงประกาศความสามารถของพ่อแม่

พ่อแม่ที่ดี
พึงควบคุม ดูแลสิ่งแวดล้อมของลูกให้เหมาะสม
มิใช่ควบคุมชีวิต และเสรีภาพของลูก
การควบคุมชีวิต และเสรีภาพของลูก
เป็นการทำลายสัมพันธภาพของครอบครัว

จงชี้นำ และส่งเสริมชีวิตของลูกให้เหมาะสมกับลูก
ไม่ใช่ให้เหมาะกับที่พ่อแม่ต้องการ

ความรับผิดชอบ และความอบอุ่น
จากพ่อแม่เท่านั้น
ที่ช่วยให้ลูกเติบโตไปพร้อมกับความรักและปัญญา

Categories : พรหมจริยวัตร Tags : , , , , , , , ,